แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน
แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน "วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ " วันพ่อแห่งชาติ"

แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน “วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ” วันพ่อแห่งชาติ” ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน “วันสำคัญของไทย ๑๒ เดือน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำชี้แจง
๑. แบบทดสอบหลังเรียนนี้ มีจำนวน ๑๐ ข้อ
๒. มีคะแนนหลังเรียน ๘ คะแนนขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน "วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ " วันพ่อแห่งชาติ" ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ 4
แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน "วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ " วันพ่อแห่งชาติ" ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ 5

*เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล์*

ลิงก์บทเรียนออนไลน์ e-Learning

https://sites.google.com/esdc.go.th/historydays

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน "วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ " วันพ่อแห่งชาติ"
แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน "วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ " วันพ่อแห่งชาติ" ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ 6

ลิงก์แบบประเมินความพึงพอใจ

***หากท่านศึกษาและได้เกียรติบัตรครบ 12 เดือน ท่านจะได้รับ เกียรติบัตรบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพิ่มอีก 1 ใบ**

ขอสงวนสิทธิ์มอบเกียรติบัตรให้เฉพาะผู้ที่ศึกษาตามขั้นตอนเท่านั้น

จัดทำโดย

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่