แบบทดสอบหลังอบรม การสัมมนาออนไลน์ ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบทดสอบหลังอบรม การสัมมนาออนไลน์ ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบทดสอบหลังอบรม การสัมมนาออนไลน์ ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EdSociate Special Webinar ครั้งที่ 16

“ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา” Team-based Problem Solving

เอกสารการอบรม https://bit.ly/Handout_16

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร
“ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา” Team-based Problem Solving : ฝึกผู้เรียนให้สร้างกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่ซับซัอน, การฟูมฟักทักษะการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาเป็นทีม, ถอดบทเรียนจากนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่การนำ ไปใช้ในห้องเรียน, เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิดในตัวผู้เรียน

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย
ครู คณาจารย์ทั่วประเทศ

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
Webinar Series ของโครงการนวัตกรรมการศึกษา EdSociate มุ่งหวังจะสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน โดยนำเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เกิดประสิทสิภาพสูงสุด

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
ชั่วโมงวิดีโอรวม: 2 ชั่วโมง
ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์: 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

ภาษาที่ใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน์
ภาษาไทย

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

  1.  ฝึกผู้เรียนให้สร้างกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่ซับซัอน
  2. การฟูมฟักทักษะการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาเป็นทีม
  3. ถอดบทเรียนจากนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่การนำไปใช้ในห้องเรียน
  4. เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิดในตัวผู้เผู้ยน

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร
แบบทดสอบก่อนเรียน 0 %      แบบทดสอบระหว่างเรียน 0 %
กิจกรรม ส่งงาน 0 %      แบบทดสอบหลังเรียน 100 %

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

แบบทดสอบหลังอบรม การสัมมนาออนไลน์ ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบหลังอบรม การสัมมนาออนไลน์ ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4

ขอบคุณ: EdSociate

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่