หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบหลังการอบรม โครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ (เปิดให้ทำเวลา เวลา ๒๐.๐๐ –...

แบบทดสอบหลังการอบรม โครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ (เปิดให้ทำเวลา เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น เวลา ๑ ชม ) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด

แบบทดสอบหลังการอบรม โครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ (เปิดให้ทำเวลา 13.00 - 20.00 น.) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

1673
0
แบบทดสอบหลังการอบรม โครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ (เปิดให้ทำเวลา 13.00 - 20.00 น.) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด
แบบทดสอบหลังการอบรม โครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ (เปิดให้ทำเวลา 13.00 - 20.00 น.) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด

แบบทดสอบหลังการอบรม โครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ (เปิดให้ทำเวลา เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น เวลา ๑ ชม ) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท คะตะลิสต์ จํากัด ดําเนินโครงการ Good Food For All กินดีอยู่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพในเด็ก เริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารกลางวันที่ดีต่อสุขภาพจากพืช ไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัปดาห์ละ 1 มื้อ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ

โดยได้กําหนดจัดอบรมเกี่ยวกับ อาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช (Cruelty-free, plant-based diet) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

รบกวนให้ผู้เข้าร่วม ทำแบบทดสอบหลังอบรม Post testเพื่อรับเกียรติบัตรนะคะเปิดให้ทำเลื่อนเป็นเวลา เวลา ๒๐ – ๒๑ น เวลา ๑ ชม.

แบบทดสอบหลังการอบรม โครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ (เปิดให้ทำเวลา 13.00 - 20.00 น.)
แบบทดสอบหลังการอบรม โครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ (เปิดให้ทำเวลา เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น เวลา ๑ ชม ) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด 2

คลิกเข้าทำแบบทดสอบที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ติดตามได้ที่ Facebook Catalyst

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่