แบบทดสอบวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ในรูปแบบออนไลน์)  วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน และชนิดเลือกตอบถูก-ผิด จำนวน 5 ข้อ 5 คะแนน
2.ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
3. ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป รอ1-5 นาที เพื่อรับเกียรติบัตรทาง E-mail

มาแล้ววันที่สามกับกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ชมนิทรรศการออนไลน์วันสุนทรภู่ (Metaverse) โดยเนื้อหาของแบบทดสอบทั้งหมดจะอยู่ในนิทรรศการ สามารถสแกน QR Code ตามภาพหรือกดลิงก์เพื่อเข้าชมนิทรรศการ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://www.artsteps.com/view/629f5f72be087d34ec1e09d8/?currentUse

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ในรูปแบบออนไลน์)  วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2

ลิงก์แบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับประวัติสุนทรภู่และนิราศเมืองแกลง (ให้ทุกท่านลงทะเบียนในลิงก์แรกก่อน แล้วจึงเข้าลิงก์ทำแบบทดสอบ)

สามารถสแกน QR Code ตามภาพหรือกดลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/EGeP9Bb8f7hKA3199

สามารถสแกน QR Code ตามภาพหรือกดลิงก์เพื่อเข้าทำแบบทดสอบของวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

>>ทำแบบทดสอบคลิก<<

รบกวนทุกท่านช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่