แบบทดสอบตอบปัญหาวันรพี 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยา

แบบทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องในวันรพี วันรำลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565 โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

แบบทดสอบตอบปัญหาวันรพี 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยา 3

หมายเหตุ จำกัดการทำแบบทดสอบ 1 เมล์ 1 การทดสอบ หากเต็มแล้วสามารถเข้าทำได้ใหม่ในวันถัดไป

กรุณาตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบตอบปัญหาวันรพี 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยา 4

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

  
หากท่านมีปัญหาสอบถามเพิ่่มที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร โทร 077-541050 ต่อ112  
โทรสาร 077-544199 www.suansri.ac.th หรือ  
www.facebook.com/SuansriwittayaSchool

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่