แบบทดสอบความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
แบบทดสอบความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

แบบทดสอบความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ศึกษาความรู้จาก : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

คำชี้แจง

1.โปรดใช้ gmail เพื่อสะดวกในการรับเกียรติบัตร
2.แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 30 ข้อ หากท่านผ่านการทดสอบ 80% คือ 24 ข้อ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ที่ท่านได้ระบุไว้
3.แบบทดสอบนี้จะมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบแค่วันละ 100 ฉบับเท่านั้น
4.ถ้าท่านทำแบบทดสอบผ่าน แต่ไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้ท่านลองทำใหม่อีกรอบในวันและเวลาถัดไป
5.แบบทดสอบนี้เป็นของ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
แบบทดสอบความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่