แบบทดสอบความรู้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แบบทดสอบได้เกิน 80% จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
แบบทดสอบความรู้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แบบทดสอบได้เกิน 80% จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

แบบทดสอบความรู้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แบบทดสอบได้เกิน 80% จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

แบบทดสอบความรู้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

แบบทดสอบความรู้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แบบทดสอบได้เกิน 80% จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
แบบทดสอบความรู้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แบบทดสอบได้เกิน 80% จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คำชี้แจง

แบบทดสอบออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู หรือผู้ที่สนใจ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หากทำแบบทดสอบได้เกิน 80% จะได้รับเกียรติบัตรจากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ของเราในครั้งนี้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แบบทดสอบได้เกิน 80% จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
แบบทดสอบความรู้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แบบทดสอบได้เกิน 80% จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ทำแบบบทดสอบคลิกที่นี่

*** ท่านที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร ***

สำหรับทุกท่านที่ทำแบบทดสอบเรื่อง วันอาสาฬหบูชา ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 80% ให้ตรวจสอบเกียรติบัตรได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ ซึ่งทางกลุ่มสาระสังคมศึกษาจะอัปเดตเกียรติบัตรทุกวันแล้วนำมาอัปโหลดใส่ภายในลิ้งนี้ จนกว่าจะหมดเขตการทำแบบทดสอบครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมครับ

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร

หากท่านผ่านการทดสอบ สามารถตรวจสอบเกียรติบัตรได้ที่ เพจ กลุ่มสาระสังคมศึกษา สาธิตเทพสตรี

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งวิทยะฐานะ โดยเกณฑ์ PA โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
บทความถัดไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท doc เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการใช้ผัง Sorting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องแรงลัพธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยสอนวิทย์ By Kroo BB
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่