แบบทดสอบความรู้เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดมะขามสรรเสริญ” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มงานห้องสมุดโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
แบบทดสอบความรู้เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดมะขามสรรเสริญ” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มงานห้องสมุดโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

แบบทดสอบความรู้เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดมะขามสรรเสริญ” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มงานห้องสมุดโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ.มะขาม จ.จันทบุรี

กลุ่มงานห้องสมุดโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมทำเเบบทดสอบความรู้ออนไลน์เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดมะขามสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2564
แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพัฒนาการห้องสมุดและการพิมพ์ โดยท่านสามารถศึกษาความรู้ได้จากนิทรรศการสรุปองค์ความรู้ออนไลน์ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
สรุปองค์ความรู้ “สัปดาห์ห้องสมุดมะขามสรรเสริญ”
https://online.fliphtml5.com/ccjiq/irhh/

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดมะขามสรรเสริญ” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มงานห้องสมุดโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
แบบทดสอบความรู้เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดมะขามสรรเสริญ” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มงานห้องสมุดโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

กลุ่มงานห้องสมุดโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขอบขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดมะขามสรรเสริญ”ประจำปีการศึกษา 2564 เเละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้ร่วมกิจกรรมนี้อีกในครั้งต่อ ๆ ไป ** หากท่านคะเเนนผ่านเกณฑ์เเต่เกิดปัญหาไม่ได้รับเกียรติบัตร โปรดติดต่อ นายไกรวิชญ์ พูลกิจ Line id : krai_wit หรือ e-mail : toeykraiwitpoolkit@gmail.com หรือสามารถติดต่อได้ทาง Facebook : ห้องสมุดโรงเรียนมะขามสรรเสริญ *

ระหว่างวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2565 หากท่านผ่านเกณฑ์เเต่เกิดปัญหาไม่ได้รับเกียรติบัตร สามารถติดต่อได้ทางกล่องข้อความ Facebook Page : ห้องสมุดโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่