แบบทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

แบบทดสอบฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ แบบทดสอบฉบับนี้มีคำถามทั้งสิ้น 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน หากท่านได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้องค์กรครูคาใจ จี้แก้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติฯ หวั่นโครงสร้างรวบอำนาจที่ผู้ว่าฯ ย้ำเขตพื้นที่ยังสำคัญ
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธาราม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่