แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2565 ผ่าน75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2565 โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแสวงหา และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตร ได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากไม่พบกรุณาตรวจสอบที่ไฟล์ขยะค่ะ
***หมายเหตุ จำกัดการทำแบบทดสอบ 100 อีเมลต่อ 1 วัน***
***หากเต็มแล้วสามารถเข้าทำได้ใหม่ในวันถัดไป***

เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2565 ผ่าน75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 2

ทำแบบทดสอบออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่