แบบทดสอบความรู้การใช้โปรแกรม และการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม SchoolMIS ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.สุรินทร์เขต 1

แบบทดสอบเรื่อง ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม SchoolMIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

คำชี้แจง: แบบทดสอบเรื่อง ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม SchoolMIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ชุดนี้ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม SchoolMIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการใช้โปรแกรม SchoolMIS
2. เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

ลักษณะแบบทดสอบ
1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งระบบส่งไปยัง E-mail ของท่านโดยอัตโนมัติ
4. รายงานผลการสอบโดยระบุคะแนนสอบในเกียรติบัตร

จัดทำโดย
นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
นางนฤมล ดีนาน ครูโรงเรียนบ้านพันษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการทำแบบทดสอบในครั้งนี้

*** อีเมล์ที่ระบุต้องใช้ได้จริงเนื่องจากระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรในรูปแบบไฟล์ PDF ไปยังอีเมล์โดยอัตโนมัติ***

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้การใช้โปรแกรม และการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม SchoolMIS ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.สุรินทร์เขต 1 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ หลักสูตร เลือกซื้อ เลือกใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับเกียรติบัตรฟรี ผ่านระบบ DEQP e-Learning โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทความถัดไปคอร์สเรียนฟรีจากจุฬาฯ มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้: ภูมิศาสตร์ เรียนฟรี มีเกียรติบัตร โดย CHULA MOOC
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่