แบบทดสอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีทาง E-Mail โดยห้องสมุดบ้านบัวผัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
แบบทดสอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีทาง E-Mail โดยห้องสมุดบ้านบัวผัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

แบบทดสอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีทาง E-Mail โดยห้องสมุดบ้านบัวผัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

เนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 หมวดวิชาสามัญ ร่วมกับ ห้องสมุดบ้านบัวผัน เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์แบบทดสอบความรู้พื้นฐานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

แบบทดสอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีทาง E-Mail โดยห้องสมุดบ้านบัวผัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 3

หมายเหตุ : อีเมล์ที่ใช้ร่วมทำกิจกรรมต้องใช้อีเมล์ของ gmail หรือ hotmail เท่านั้นถ้าใช้อีเมล์อื่นท่านจะไม่ได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีทาง E-Mail

หมายเหตุ : ทั้งนี้นักศึกษาไม่สามารถใช้ Account ของ Google Class Room ที่วิทยาลัยฯสร้างให้เพื่อใช้เป็น E-Mail สำหรับร่วมในกิจกรรมนี้

อ่านประวัติสุนทรภู่ กวีเอก 4 แผ่นดินของประเทศไทย : https://www.thaipbs.or.th/news/content/328761

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีทาง E-Mail โดยห้องสมุดบ้านบัวผัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
แบบทดสอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีทาง E-Mail โดยห้องสมุดบ้านบัวผัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 4

ติดตามข่าวสารวิทยาลัยฯ

สมัครเรียน : https://citly.me/z6Rxk

Facebook วิทยาลัยฯ : https://citly.me/0HpeG

Facebook งานวิชาการ : https://citly.me/sng3r

Facebook ห้องสมุดบ้านบัวผัน : https://citly.me/isrzj

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน : https://citly.me/qvQyG

Website :https://www.lannapoly.ac.th

ห้องสมุดบัวผัน : http://elibrary.lannapoly.ac.th

Youtube : https://citly.me/Afh2d

Line : https://citly.me/ydA0D

Tiktok : https://citly.me/w1Xzg

E-Book : https://citly.me/xgQKW

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : https://citly.me/rsFla

ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดบ้านบัวผัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่