แนะนำคอร์สออนไลน์ หัวข้อ สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ รับเกียรติบัตร จาก Starfish Labz

ครูอาชีพดอทคอม ชวนคุณครูมาเรียนรู้สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมติใกล้ตัวเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือเมื่อเกิดภัยและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ภัยธรรมชาติ คือเหตุการณ์หรือปรากกฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว, แผ่นดินถล่ม,น้ำท่วม, ไฟป่า ฯลฯ ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับคนจำนวนมากจนกลายเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แนะนำคอร์สออนไลน์ หัวข้อ สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ รับเกียรติบัตร จาก Starfish Labz 3

วิธีการเรียนออนไลน์ฟรี

1. ลงทะเบียนมาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz คลิกที่นี่
2. คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน (รวมคอร์สเรียนฟรีจาก Starfish Labz คลิกที่นี่)
3. คลิกเข้าเรียนในหลักสูตร จะมีกิจกรรมในการเรียน ได้แก่ รับชมวิดีโอ >> อ่านเอกสารประกอบการเรียน > ทำแบบฝึกหัด >> ทำแบบทดสอบ)
4. เรียนจนครบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
5. ทำแบบประเมินหลังอบรม
6. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง

  • ภัยธรรมชาติและสาเหตุความรุนแรงของภัยธรรมชาติ
  • 8 ภัยธรรมชาติไกล้ตัวที่ต้องรู้
  • 3 วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย น้ำท่วม, ดินถล่ม พายุฤดูร้อน,ฝนทิ้งช่วง และไฟป่า
  • วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ฝุ่น PM.2.5 , แผ่นดินไหวและภัยสึนามิ

ทักษะที่จะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะได้ทักษะในการบริหารจัดการตนเองให้ ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ มีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง และการรู้จักสังคม มีชั่วโมงในการพัฒนาตนเอง 2 ชั่วโมงครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แนะนำคอร์สออนไลน์ หัวข้อ สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ รับเกียรติบัตร จาก Starfish Labz
แนะนำคอร์สออนไลน์ หัวข้อ สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ รับเกียรติบัตร จาก Starfish Labz 4

รวมคอร์สเรียนฟรีจาก Starfish Labz คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่