โครงการอบรม เรื่อง
โครงการอบรม เรื่อง "แนวคิดและการประยุกต์ใช้ Mindfulness ในเด็ก" วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. โดยศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di Center) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรม เรื่อง “แนวคิดและการประยุกต์ใช้ Mindfulness ในเด็ก” วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. โดยศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di Center) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาด้วยศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di Center) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการ ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ และให้บริการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบการเสริมสร้างทักษะ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างเสริม ป้องกัน และแก้ไขเรื่องต่างๆ ทางด้านพัฒนาการ แก่ผู้รับบริการ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “แนวคิดและการประยุกต์ใช้ Mindfulness ในเด็ก”ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กวัยประถมปลาย ในการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการเสริมพัฒนาการเด็ก

โดยจะจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น.

โครงการอบรม เรื่อง "แนวคิดและการประยุกต์ใช้ Mindfulness ในเด็ก" วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. โดยศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di Center) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรม เรื่อง “แนวคิดและการประยุกต์ใช้ Mindfulness ในเด็ก” วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. โดยศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di Center) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ศูนย์ Life Di ขอเชิญบุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า นักจิตวิทยาพัฒนาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าโครงการอบรม “แนวคิดและการประยุกต์ใช้ Mindfulness ในเด็ก” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากประยุกต์แนวคิด Mindfulness เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในวัยประถมปลาย
วิทยากร : อาจารย์ ดร. จิรภัทร รวีภัทรกุล อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิด Mindfulness ในเด็ก
ช่วงเวลาอบรม : อบรมทาง Online วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00-12:00 น. (3 ชั่วโมง) ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผ่านเกณฑ์ 70 % จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
บทความถัดไปโรงเรียนเฮ ผ่านการประเมิน Thai Stop COVID Plus กว่า3.5หมื่นแห่ง เปิดเรียนได้ฉลุย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่