ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8 ประเด็นเสวนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด – 19 วันที่ 14 กันยายน 2564

มาแล้ว!! เสวนาฟรี มีเกียรติบัตร OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8 ประเด็นเสวนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด – 19 วันที่ 14 กันยายน 2564 ทำแบบประเมินหลังการเสวนาออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี

เสวนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด - 19
เสวนาฟรี มีเกียรติบัตร OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8 ประเด็นเสวนา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน ในยุคโควิด – 19

OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8 ประเด็นเสวนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด – 19 ในวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00-​12.30 น.

สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

การรับเกียรติบัตรออนไลน์

1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
2) จะมี QR Code แบบทดสอบสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live)
โดยจะขึ้นภาพ QR Code ดังกล่าว > ตั้งแต่เวลา 11.30

3) ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code และเข้าทำแบบทดสอบสำหรับรับเกียรติบัตร
โดยระบบแบบทดสอบสำหรับรับเกียรติบัตรเป็นระบบอัตโนมัติ

กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการทำแบบทดสอบ เนื่องจากระบบจะปิดโดยอัตโนมัติในเวลา >> 12.30 น.
.
4) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
.
5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ และกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***
.
โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ลิงก์ทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอในการพัฒนาการศึกษาไทยร่วมกันนะคะ


OEC News สภาการศึกษา
• Website: http://www.onec.go.th
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
• Blockdit: https://www.blockdit.com/oecnews

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่