เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์ "คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร" ฟรี!! มีเกียรติบัตร กับ Starfish Labz

เรียนออนไลน์ “คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร” ฟรี!! มีเกียรติบัตร กับ Starfish Labz มนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารโดยพูดแบบตัวต่อตัวหรือใช้สื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือผู้รับสารจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้อย่างครบถ้วน ทักษะการสื่อสารถือเป็นกระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม

วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำ คอร์สเรียนออนไลน์ ภาษาและการสื่อสาร เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ได้ชั่วโมง PLC มีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

เรียนออนไลน์ "คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร" ฟรี!! มีเกียรติบัตร กับ Starfish Labz
เรียนออนไลน์ “คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร” ฟรี!! มีเกียรติบัตร กับ Starfish Labz

แนะนำคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์

1. เรียนภาษาจีนแบบวัยรุ่น

1. เรียนภาษาจีนแบบวัยรุ่น
1. เรียนภาษาจีนแบบวัยรุ่น

เข้าเรียนคลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส

แนวทางการเรียนรู้ภาษาจีนจากคำศัพท์แบบสมัยใหม่จากคำแสลงในภาษาจีน การฝึกร้องเพลงเป็นภาษาจีนและเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์จากเพลงดังที่กำลังเป็นที่สนใจ และแนวทางการฝึกภาษาจีนจากคำพูดที่มักใช้บ่อยในกลุ่มวัยรุ่นให้ได้เรียนรู้ได้ ฝึกออกเสียงตาม เพื่อเป็นส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีนที่สามารถใช้ได้จริงอย่างสม่ำเสมอ

Learning Outcomes

ฝึกภาษาจีนกับคำแสลงจีน

ฝึกภาษาจีนจากคำพูดฮิตที่มักใช้บ่อย

ฝึกภาษาจีนจากคำที่ใช้บ่อยในอินเตอร์เน็ต

ฝึกภาษาจีนจากเพลงดัง

2. คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

2. คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน
2. คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

เข้าเรียนคลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาสั้นๆง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวัน รวมถึงทิศทางและการถามทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนและที่บ้านที่น่ารู้ที่ผู้ปกครองหรือครูสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กได้

Learning Outcomes

คำศัพท์เรื่องสถานที่และบทสนทนาสั้นๆง่ายๆ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและการถามทาง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในโรงเรียน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในบ้าน

3. เริ่มต้นการออกเสียงภาษาจีน

3. เริ่มต้นการออกเสียงภาษาจีน
3. เริ่มต้นการออกเสียงภาษาจีน

เข้าเรียนคลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส

การสร้างการเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้องและแก้ปัญหาการออกเสียงในภาษาจีนผิดเพี้ยน การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้การออกเสียงในภาษาจีนที่ถูกต้อง

Learning Outcomes

ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเสียงพินอิน

การฝึกอ่านระบบเสียงพินอินพยัญชนะและสระเดี่ยว

การฝึกอ่านระบบเสียงพินอินสระผสมและวรรณยุกต์

การแก้ไขปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยน

4. ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

4. ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน
4. ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

เข้าเรียนคลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสำหรับเด็กและการเรียนการสอนในเรื่องการออกเสียง การฟัง การเขียน และการอ่านของการเรียนเรื่องการทักทายสนทนาเป็นภาษาจีน ตัวเลขภาษาจีน และสมาชิกในครอบครัว เป็นภาษาจีน

Learning Outcomes

การสอนภาษาจีนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับเด็ก

คำศัพท์การทักทายภาษาจีนที่เหมาะสมกับเด็ก

ตัวเลขภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับเด็ก

คำศัพท์สมาชิกในครอบครัวภาษาจีนสำหรับเด็ก

5. ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

5. ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1
5. ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

เข้าเรียนคลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนเกี่ยวกับพินอิน และคำศัพท์มาบ้างแล้ว เพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหาในส่วนของการฟัง การอ่าน ผู้เรียนควรทำความเข้าใจคำศัพท์ Hsk1 จำนวน 150 คำมาก่อนเบื้องต้น คอร์สนี้มีการอธิบายลักษณะข้อสอบ ประโยชน์ของการสอบ รายละเอียดการสอบ รวมไปถึงเทคนิคการสอบทั้งการจำคำศัพท์ การฟัง และการอ่าน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ Hsk1

Learning Outcomes

Hsk คืออะไร มีประโยชน์ และรายละเอียดการสอบอย่างไร สามารถเข้าใจคำสั่งแต่ละคำสั่งในข้อสอบได้

เทคนิคการจำคำศัพท์อย่างเป็นระบบผ่านตัวอักษรจีน โดยที่จะได้เรียนรู้องค์ประกอบอักษรจีนเบื้องต้นในคำศัพท์ Hsk1

เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละส่วน อีกทั้งยังได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ผ่านข้อสอบ

ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบในส่วนของการอ่านซึ่งเหมือนกับข้อสอบ

สำหรับหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์ ภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรอื่น ๆ คลิกที่นี่ หรือ หลักสูตรเรียนออนไน์ กับ Starfish Labz คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แนะครู-ผู้ปกครองสังเกตุอาการ นร.หลังพบ “ไวรัสอาร์เอสวี” ระบาดหนัก
บทความถัดไปมติ ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวง การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่