เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร MS Teams ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร MS Teams ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร MS Teams ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านมาเรียนรู้กับคอร์สออนไลน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Online Class Preparation Using MS Teams โดยสามารถลงทะเบียนเรียนในลิงก์ด้านล่างครับ

Online Class Preparation Using MS Teams CHULAMOOC2014 โดย ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และ คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ วิชา Online Class Preparation Using MS Teams จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานในส่วนของการใช้ MS Teams ในการเรียนการสอน และการประชุม ยังสอนเกี่ยวกับ Function และ Features การใช้งานต่าง ๆ บน MS Teams ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการใช้งานของโปรแกรม MS Teams 

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร MS Teams ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร MS Teams ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาเรียน

เริ่มลงทะเบียน 5 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2565

เนื้อหา

4 บทเรียน

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • บทที่ 1 Get Started with MS Teams
  • บทที่ 2 Let’s Make a Meeting
  • บทที่ 3 Assignments and Documents
  • บทที่ 4 Special Features
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

เกณฑ์การเรียนจบ

ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร MS Teams ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3

ขอบคุณที่มา : https://mooc.chula.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่