เรียนออนไลน์ฟรี สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว ! รับเกียรติบัตรฟรี โดยStarfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว ! รับเกียรติบัตรฟรี โดยStarfish Labz

เรียนออนไลน์ฟรี สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว ! รับเกียรติบัตรฟรี โดยStarfish Labz

คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับสื่อนวัตกรรมที่ชื่อว่า Booklet การกำหนดเป้าหมายในการทำ Booklet ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้และ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจะได้ไอเดีย เทคนิคการออกแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ เข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่ผู้จัดทำควรต้องรู้ เช่น ภาษาที่ควรใช้ วิธีการใช้งาน การวัดและประเมินผล รวมไปถึงแนวทางการต่อยอดนำ Booklet ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ใช้ 100 เหรียญ เรียนออนไลน์ฟรี ช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยสามารถวัดและประเมินผลได้

เรียนออนไลน์ฟรี สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !  รับเกียรติบัตรฟรี โดยStarfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว ! รับเกียรติบัตรฟรี โดยStarfish Labz 2

นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว

มาเรียนรู้ในหัวข้อ

– สามารถกำหนดเป้าหมายของการทำ Booklet ให้สอดคล้อง ตอบโจทย์บริบทของกลุ่มเป้าหมายได้
– สามารถการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ
– สามารถใช้ภาษา และการสื่อสารใน Booklet ได้เหมาะสม
– เข้าใจองค์ประกอบ วิธีการใช้ Booklet ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
– เข้าใจการวัดและประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมใน Booklet
– เข้าใจแนวทางการต่อยอด บูรณาการ ประยุกต์ใช้ Booklet ให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด ว.PA

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา :: เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่