อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 31 เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 31 เรื่อง "เรียนรู้ความปลอดภัยในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง สร้างการเรียนรู้ เสริมทักษะความปลอดภัย" วันที่ 16 มีนาคม 2567 เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 31 เรื่อง “เรียนรู้ความปลอดภัยในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง สร้างการเรียนรู้ เสริมทักษะความปลอดภัย” วันที่ 16 มีนาคม 2567 เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

การเรียนรู้ของนักเรียนปัจจุบัน คุณครูกลายเป็นผู้อำนวยความสะดวกของการเรียนรู้ สร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่นักเรียนได้เป็นตัวของตัวเอง และดึงศักยภาพภายในของนักเรียนแสดงออกมา โดยครูต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งวิธีการตั้งคำถาม การฟัง การสังเกต ต้องสร้างความไว้วางใจ ความมั่นใจ และแรงบันดาลใจในการสร้างเรียนรู้ให้กับนักเรียน
สร้างการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเรื่องยากหรือง่าย!! คุณครูต้องทำอย่างไรบ้าง ?
เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย เรื่อง “สร้างการเรียนรู้ เสริมทักษะความปลอดภัย”

สนใจสมัคร/ลงทะเบียนได้ตามที่แจ้งในโปสเตอร์

การเรียนรู้ผ่าน Zoom และ FB Live ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย –

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกท่านเข้าร่วมประชุมได้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องการ “ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ส่งทางอีเมล”ค่าใช่จ่ายฉบับละ 100 บาท หรือ “ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทางอี่เมล” + “ประกาศนียบัตรจัดส่งทางไปรษณีย์” ค่าใช้จ่ายฉบับละ 250 บาท

หมายเหตุ
1.โปรดสมัครทั้งช่องทาง สมาชิก MU Safe School และลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติ ฯ ที่ QR Code สำคัญมากในผู้ที่ต้องการประกาศนียบัตร
2.ผู้ลงทะเบียน เข้าอบรมได้โดยคลิกลิ้งก์ที่ระบบสมาชิกให้กดหลักสูตรที่ลงทะเบียน เลือกหมวด MU Safe schoolแล้วกดที่โปสเตอร์ที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่มเริ่มเรียนหรือติดตามดูวิดีโอ ขั้นตอนการเข้าเรียนได้ใน LINE กลุ่ม

สอบถามเพิ่มเติม นายอภิชาติ มหิงสพันธุ์


โทร. 085-0766482

สนใจสมัคร/ลงทะเบียนได้ตามที่แจ้งในโปสเตอร์ สมัครสมาชิกและลงทะเบียนที่คิวอาร์โค้ดตั้งแต่วันนี้ -15 มี.ค. 67 ก่อนเวลา 16.00 น.
– การเรียนรู้ผ่าน Zoom และ FB Live ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 31  เรื่อง "เรียนรู้ความปลอดภัยในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง สร้างการเรียนรู้ เสริมทักษะความปลอดภัย" วันที่ 16 มีนาคม 2567 เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 31 เรื่อง "เรียนรู้ความปลอดภัยในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง สร้างการเรียนรู้ เสริมทักษะความปลอดภัย" วันที่ 16 มีนาคม 2567 เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 31  เรื่อง "เรียนรู้ความปลอดภัยในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง สร้างการเรียนรู้ เสริมทักษะความปลอดภัย" วันที่ 16 มีนาคม 2567 เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 31 เรื่อง "เรียนรู้ความปลอดภัยในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง สร้างการเรียนรู้ เสริมทักษะความปลอดภัย" วันที่ 16 มีนาคม 2567 เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 4

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : MU Safe School โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่