คอร์สออนไลน์ฟรี เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด โดย Starfish Labz
คอร์สออนไลน์ฟรี เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด โดย Starfish Labz

คอร์สออนไลน์ฟรี เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด โดย Starfish Labz

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก Starfish Labz เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด เป็นคอร์สที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้ทำความเข้าใจการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน และบทบาท หน้าที่ของครูภาษาไทยในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการเลือกใช้สื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียนในวิชาภาษาไทยได้ เมื่อลงทะเบียนเรียน จะได้เรียนรู้ใน 4 เนื้อหาที่ให้เรียนรู้คือ ทำความเข้าใจ Learning Loss กับบทบาทครูภาษาไทย กิจกรรมการการนำชั้นเรียน เพื่อสำรวจความรู้เดิม แนวทางและกิจกรรมเพื่อรื้อฟื้นความรู้เมื่อเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย และเรียนรู้บทบาทของครู เพื่อช่วยรื้อฟื้นความรู้ถดถอย

คอร์สออนไลน์ฟรี เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด โดย Starfish Labz 3

ซึ่งภาวะการเรียนรู้ถดถอยหรือการสูญเสียการเรียนรู้ Learning loss นั้น มีความหมายถึง การสูญเสียความรู้หรือ ทักษะใดๆ และ/หรือ การชะลอตัวหรือขัดขวางความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขยาย ช่องว่างหรือความไม่ต่อเนื่องในการศึกษาของนักเรียน การหยุดชะงักของการศึกษาในระบบ การออกกลางคัน การขาดเรียน และการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยในระยะยาวเด็กที่ผ่านประสบการณ์ปิดโรงเรียนเป็นเวลานาน เพราะโรคโควิด -19 นักเรียนจะมีแนวโน้มเรียนรู้ช้าลงกว่าช่วงก่อน COVID-19 และส่งผลกระทบต่อระดับการศึกษา หน้าที่การงาน และคุณภาพชีวิตในอนาคต รวมถึงเกิดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชากรคนหนึ่งสามารถสร้างให้แก่ประเทศอีกด้วย

ธนาคารโลก ระบุว่าในช่วงปี 2563 ที่มีการปิดโรงเรียนยาวนาน 3 – 9 เดือน อาจทำให้เด็กคนหนึ่งสูญเสียความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในชีวิตของเขาถึง 6,472 – 25,680 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 217,000 – 864,000 บาท) หรือสูญเสียรวมทั่วโลกประมาณ 10-17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 560 ล้าน ล้านบาท)

Starfish Labz ได้พัฒนาคอร์สเรียนรู้ เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด ที่จะพาคุณครูไป Upskill เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ห้องเรียนมีคุณภาพ ฟื้นฟู ภาวะการเรียนรู้ถดถอยหรือการสูญเสียการเรียนรู้ Learning loss ของนักเรียนต่อไป ซึ่งคอร์สนี้ ลงทะเบียนเรียนฟรี มีเกียรติบัตรด้วย

รายละเอียดคอร์ส

รู้จักภาวะถดถอยของการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูประจำวิชา และเรียนรู้วิธีการรับมือในการจัดการชั้นเรียน รวมไปถึงแนวทางและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อลดความถดถอยที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

Learning Outcomes

Learning Loss กับบทบาทครูภาษาไทย

กิจกรรมการการนำชั้นเรียน เพื่อสำรวจความรู้เดิม

แนวทางและกิจกรรมเพื่อรื้อฟื้นความรู้เมื่อเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย

บทบาทของครู เพื่อช่วยรื้อฟื้นความรู้ถดถอย

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนรู้ฟรี หลักสูตร Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss โดย Starfish Labz
ขอเชิญเรียนรู้ฟรี หลักสูตร Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss โดย Starfish Labz

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA)
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี เอกสารนวัตกรรม…สร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่