เปิดลงทะเบียนแล้ว!! คอร์สอบรมออนไลน์
เปิดลงทะเบียนแล้ว!! คอร์สอบรมออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์" แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

เปิดลงทะเบียนแล้ว!! คอร์สอบรมออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก –ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. อบรมฟรี มีเกียรติบัต#รอบ2 คอร์สอบรมนี้ที่จะทำให้ครูระดับ ศพด.-ปฐมวัย-ประถมศึกษา ได้ฝึกจริง ทำจริง สอนได้จริง! กับคอร์สอบรมออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่ 21 : เรียนรู้ประสบการณ์ ปลูกฝังทักษะสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้าน (สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา)

เนื้อหาจัดเต็ม 8 หลักสูตร เน้นกิจกรรม พร้อมแนวทางการใช้สื่อฯ เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นำไปใช้ได้จริง! โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงได้ง่าย ๆ แค่คลิก รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม! จำกัดเพียง 500 ท่านต่อหลักสูตร เท่านั้น!!

ระดับประถมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า 09.00 น. – 12.00 น. หัวข้อ : “สื่อ STEM” กับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย ดร.ศศิธร เขียวกอ ลงทะเบียน คลิก: https://form.jotform.com/210551770272450

ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ : “สื่อวิทยาศาสตร์” กับการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom โดย ดร.ศศิธร เขียวกอ ลงทะเบียน คลิก: https://form.jotform.com/210552160939454

ระดับศพด.-ปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า 09.00 น. – 12.00 น. หัวข้อ : “สื่อ Unplugged Coding” กับการปูพื้นฐานทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดย อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล ลงทะเบียน คลิก: https://form.jotform.com/210551484515452

ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ : จากของเล่นสู่ “สื่อพัฒนาทักษะทางสมอง” โดย คุณวิชุดา ศรีราชา ลงทะเบียน คลิก: https://form.jotform.com/210551369026451

ระดับประถมศึกษา

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า 09.00 น. – 12.00 น. หัวข้อ : “สื่อคณิตศาสตร์ เสริมความรู้” ยกระดับทักษะคิดคำนวณ วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ โดย อ.ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต ลงทะเบียน คลิก: https://form.jotform.com/210551795845463

ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.หัวข้อ : “สื่อสนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์” กับการกระตุ้นการรักการอ่าน และการรู้หนังสือ โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ลงทะเบียน คลิก: https://form.jotform.com/210551487679466

ระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า 09.00 น. – 12.00 น. หัวข้อ : “สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ” เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โดย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ลงทะเบียน คลิก: https://form.jotform.com/210552256415449.

ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ : “สื่อเตรียมความพร้อมภาษาไทย” สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โดย ดร.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ลงทะเบียน คลิก: https://form.jotform.com/210551713515447

เปิดลงทะเบียนแล้ว!! คอร์สอบรมออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์" แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. อบรมฟรี มีเกียรติบัติ
เปิดลงทะเบียนแล้ว!! คอร์สอบรมออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ปฐมวัย และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. อบรมฟรี มีเกียรติบัติ

รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม! จำกัดเพียง 500 ท่านต่อหลักสูตร เท่านั้น!! พร้อมรับใบ Certificate รับรองการอบรมออนไลน์ หลักสูตร 3 ชั่วโมง จากอักษร!! หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ เบอร์ติดต่อ 02-622-2999 ต่อ 1514, 1634 หรือ e-mail : admintraining@aksorn.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่