ขอเชิญประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจําปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2565
ขอเชิญประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจําปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2565

ขอเชิญประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจําปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2565

โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจําพุทธศักราช 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา

เกี่ยวกับไฟ-ฟ้า

ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change
ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ขอเชิญประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจําปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2565 3
ขอเชิญประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจําปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2565
ขอเชิญประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจําปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2565

ประเภทการประกวด

แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ แต่ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ยังคงเดินหน้าสานต่อการจุดประกายเยาวชนให้ร่วมกันอนุรักษ์คุณค่าและเอกลักษณ์อันดีงามของไทย โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดรอบคัดเลือกเป็นรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.xn--72c5ab6bc6dtbyhtb9ac.com/ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับความรู้ พร้อมโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงออกซึ่งความรักและการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติ

 1. การประกวดมารยาทไทย เพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าของมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติโดยส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนได้ศึกษา และทําการฝึกฝนการมีมารยาทแบบไทยที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ
  • ระดับการประกวด
   • ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 – ป.3
   • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • นอกจากนี้โครงการฯ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพ้ร่องทางการได้ยิน ระดับประถมศึกษา ป.1 -ป.6 ได้เข้าร่วมประกวด
 2. การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  • ระดับการประกวด
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและสามารถอ่านอักษรเบลล์เพื่อการสื่อสารได้ ระดับประถมศึกษา ป.1 -ป.6 เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
 3. การประกวดวาดภาพดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ เเบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กำหนดระยะเวลา
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2565

สมัครเข้าร่วมโครงการเท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี

“เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น”

สมัครและรายละเอียดคลิกที่นี่

คุณครูและอาจารย์คนไหนที่สนใจ สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา สามารถส่งใบสมัครและรายละเอียดผู้ประกวดได้ถึง 11 สิงหาคม 2565 นี้

คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://www.xn--72c5ab6bc6dtbyhtb9ac.com/ 
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๘๘ และ ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๙๙

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่