ขอเชิญร่วมเสวนาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
ขอเชิญร่วมเสวนาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ "เทคนิค และวิธีการนำเสนอผลงานในงานอาชีพ" 27 กุมภาพันธ์ 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

ขอเชิญร่วมเสวนาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ “เทคนิค และวิธีการนำเสนอผลงานในงานอาชีพ” 27 กุมภาพันธ์ 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาควิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการกิจกรรมเสวนารายวิชาภาษาไทยเพื่อาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒ ในหัวข้อ “เทคนิค และวิธีการ นำเสนอ ผลงานในงานอาชีพ” วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมเสวนาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ “เทคนิค และวิธีการ นำเสนอ ผลงานในงานอาชีพ”

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนและลงทะเบียนเข้าร่วม สแกน QR Code

ขอเชิญร่วมเสวนาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ "เทคนิค และวิธีการนำเสนอผลงานในงานอาชีพ" 27 กุมภาพันธ์ 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
ขอเชิญร่วมเสวนาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ "เทคนิค และวิธีการนำเสนอผลงานในงานอาชีพ" 27 กุมภาพันธ์ 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ 3

ช่องทางการเข้าร่วม

Meeting ID : 679 276 5080

Passcode : 7ukYNc

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมเสวนาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ "เทคนิค และวิธีการนำเสนอผลงานในงานอาชีพ" 27 กุมภาพันธ์ 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
ขอเชิญร่วมเสวนาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ "เทคนิค และวิธีการนำเสนอผลงานในงานอาชีพ" 27 กุมภาพันธ์ 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ 4

ติดต่อสอบถามโทร ครูอภิวิชญ์ เหล่าอัน ๐๙๓- ๒๕ ๔๗๙๑๖ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ขอบคุณที่มา :: หอสมุดพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่