เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz
เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz

เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz

ครูอาชีพดอทคอม ขอชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้เทคนิค การสอบครูผู้ช่วย สอบ ภาค ก ข ค เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ การทำแฟ้มสะสมผลงาน สอบอย่างไรให้ติด ซึ่งการสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นอาชีพที่หลายๆ คนไฝ่ฝัน เมื่อเรามีความตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้เต็มความสามารถ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นเสมอ มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน เตรียมพร้อมตนเองรอเปิดสอบบรรจุกันครับ

เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz 6

รายละเอียดคอร์ส

ครู ถือเป็นแม่พิมพ์ของชาติ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู จึงถือเป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลายๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความรู้ พร้อมที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า แต่ใครจะรู้บ้างว่าเส้นทางการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้เป็นครูนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องพบเจอกับการเตียมตัวสอบหลายขั้นตอน แต่เมื่อเรามีความฝันก็ต้องลงมือทำให้ได้ตามที่เราได้ตั้งความหวังไว้

Learning Outcomes

Tips & Tricks เทคนิคการทำข้อสอบ ภาค ก ข ค ในการสอบแต่ละปีมักจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การสอบหรือรายละเอียดในการสอบแต่ละภาค ที่ปรับเปลี่ยนไป เพียงเตรียมตัวเราให้พร้อมก็ย่อมสอบได้อย่างแนนอน Tips & Tricks เทคนิคการทำข้อสอบ ภาค ก ข ค การเตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันครูผู้ช่วยนั้น ต้องค้นหาเทคนิคในการเตรียมตัวสอบให้เจอ เพื่อไม่ให้พลาดและสามารถสอบผ่านภาค ก ข ค ได้

เจาะลึกเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์เป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้เราได้สะท้อนตัวตนของเรา เพื่อให้โดนใจกรรมการ เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลิกภาพและความรู้รอบตัวอยู่เสมอ เจาะลึกเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ในการเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เป็นการใช้ปฏิพานไหวพริบที่สำคัญ การฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอจะเป็นตัวช่วยให้เราไม่เกิดความประหม่าเมื่อถูกสัมภาษณ์

เจาะลึกการทำแฟ้มสะสมผลงาน การมีผลงานหรือการทำแฟ้มสะสมผลงานให้น่าสนใจก็ถือเป็นใบเบิกทางที่สำคัญที่เราจะนำเสนอผลงานที่เคยทำมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคณะกรรมการ เจาะลึกการทำแฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มสะสมผลงานถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนเองเรา การสร้างแฟ้มผลงานให้โดนใจกรรมการ ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังให้เราก้าวในขั้นต่อไปได้อย่างมั่นใจ

วิธีการพัฒนาตนเอง ก่อนที่ครูแต่ละคนจะสอบบรรจุได้นั้น บางท่านผ่านการสอบมามากกว่า1 ครั้ง การเตรียมพร้อมและพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ครูสอบได้อย่างแน่นอน การสร้างความมั่นใจและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เท่ากับการให้โอกาสในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กอีกหลายคน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบและพัฒนาตนเองตามวิถีของตน

เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz 7
เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz 8
เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz 9

ตัวอย่างคำถามในการสอบสัมภาษณ์

 1. เด็กโดดเรียนจะทำอย่างไร
 2. มีคุณสมบัติอะไร มีข้อดีอะไรบ้าง ที่กรรมการถึงต้องเลือกและให้คะแนนกับเรา
 3. เล่าประวัติส่วนตัว ทัศนคติของครูคืออะไร และในอนาคตจะพัฒนานักเรียนอย่างไร
 4. เด็กไม่ตั้งใจเรียน จะแก้ปัญหาอย่างไร
 5. คิดว่า ทำไมเราต้องเลือกคุณมาเป็นครู เพราะอะไร
 6. ถ้าครูในโรงเรียนมีเรื่องไม่เข้าใจกัน เราจะทำอย่างไร
 7. คิดอย่างไรกับอาชีพครูในปัจจุบัน
 8. คิดอย่างไรกับการศึกษาไทยในอดีตและปัจจุบัน
 9. นักเรียนในอดีตแตกต่างกับนักเรียนในปัจจุบันอย่างไร
 10. จะสอนนักเรียนให้มีความอดทนและมุ่งมั่นได้อย่างไร
 11. ถ้าในห้องเรียนมีนักเรียนเก่งอ่อนปะปนกันคุณจะทำยังไง จะส่งเสริมเด็กในด้านใดบ้าง
 12. จรรยาบรรณครูมีกี่ข้อ ถ้าเป็นครูแล้วจะส่งเสริมเด็กในด้านใดบ้าง
  มีอุดมคติประจำใจว่าอย่างไรบ้าง
 13. คุณคิดว่าคุณจะสอบขึ้นบัญชีหรือไม่ เพราะอะไร
 14. มีแต่คนเปรียบเสมือนครูคือเรือจ้าง คุณจะเปรียบเหมือนอะไรนอกจากเรือจ้าง เพราะ..
 15. ถ้าเด็กติดเกมจะทำอย่างไร และครูในความหมายของเราคืออะไร
 16. เป้าหมายของในอาชีพครู สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคืออะไร
 17. ถ้าให้เลือก ห้องเรียนที่เด็กเรียนเก่ง กับ ไม่เก่ง จะเลือกห้องไหน เพราะอะไร
 18. ถ้าท่านเจอผู้อำนวยการที่ทัศนคติความคิดต่างกับคุณ เข้ากับคุณไม่ได้ จะทำอย่างไร
 19. ขณะที่คุณกำลังสอน นักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเรียน หันหน้าหันหลังพูดคุยกัน
  จะทำอย่างไร
 20. ถ้าคุณได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นอนุบาลวันเปิดเรียนวันแรก นักเรียนร้องไห้เสียงดังวิ่งตามแม่ที่มาส่งที่โรงเรียน จะมีวิธีจัดการกับนักเรียนอย่างไร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz
เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่