ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 รับใบประกาศนียบัตร โดยสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 รับใบประกาศนียบัตร โดยสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 รับใบประกาศนียบัตร โดยสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นี้ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พรทิวา จุลสุคนธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. รับใบประกาศนียบัตร โดยสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. รับใบประกาศนียบัตร โดยสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

โดยเริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
อบรมผ่าน Zoom Meeting
ID : 946 624 0816
Prasscode : aritctru

และ Facebook Live สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี


เข้าร่วมอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังจากทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 รับใบประกาศนียบัตร โดยสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 รับใบประกาศนียบัตร โดยสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

ทำแบบประเมิน

1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ    มีจำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
2. เวลาในการทำแบบทดสอบ 10 นาที
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
4. ไม่อนุญาตให้เปิดดูข้อมูลจากสื่อใดๆทั้งสิ้น

แบบทดสอบรับเกียรติบัตร

สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดใบเกียรติบัตรได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QHslgc9Mk9WjuiVqqLhrgusMr6EpgfPMacKxCO7R43E/edit#gid=709114503

ขอบคุณที่มา สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่