เตรียมตัว!! วิธีการลงทะเบียน วทร.24 Online ง่ายๆ ลงทะเบียน พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี
เตรียมตัว!! วิธีการลงทะเบียน วทร.24 Online ง่ายๆ ลงทะเบียน พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

เตรียมตัว!! วิธีการลงทะเบียน วทร.24 Online ง่ายๆ ลงทะเบียน พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี 1 มี.ค. – 7 เม.ย. 64

เตรียมตัว!! วิธีการลงทะเบียน วทร.24 Online ง่ายๆ ลงทะเบียน พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี
เตรียมตัว!! วิธีการลงทะเบียน วทร.24 Online ง่ายๆ ลงทะเบียน พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

สสวท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เม.ย. 64

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 7 เม.ย. 64 #สมัครฟรี#ไม่มีค่าใช้จ่าย#ได้วุฒิบัตร ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1) ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ wtr.ipst.ac.th

2) เลือกห้องบรรยาย (Workshop)

3) รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน

4) รับลิงก์ Zoom ผ่านทางอีเมลหรือระบบลงทะเบียน

5) เข้าร่วมงานตามวันและเวลาที่กำหนด ผ่านระบบ Zoom

หมายเหตุ 1 : ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติดังนี้

1) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://wtr.ipst.ac.th/

2) เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom

3) ล็อกอินเข้าไปทำแบบประเมินในระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

4) ดาวน์โหลดวุฒิบัตรผ่านระบบลงทะเบียน

หมายเหตุ 2 : สถานะผู้ลงทะเบียน

1) ผู้เข้าร่วมงานและผู้นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ >> สามารถเลือกเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ทุกหัวข้อที่สนใจและช่วงเวลาไม่ทับซ้อน

2) วิทยากรบรรยายรับเชิญและวิทยากรบรรยายกึ่งสาธิต >> ในการลงทะเบียน: ให้เลือกเข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อของตนเอง และสามารถเลือกเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้ออื่น ๆ ที่ช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกันได้>> ในวันที่นำเสนอ: ให้รายงานตัวกับผู้ดำเนินรายการ (Moderator) ทาง Zoom ล่วงหน้า 30 นาที

3) ผู้นำเสนอผลงานด้วยวาจา >> ตรวจสอบวันและเวลาการนำเสนอผลงานของตนเองก่อน ที่ https://wtr.ipst.ac.th/ >> ในวันที่นำเสนอ: ให้รายงานตัวกับผู้ดำเนินรายการ (Moderator) ทาง Zoom ล่วงหน้า 30 นาที และสามารถเลือกเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้ออื่น ๆ ที่ช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกันได้

Highlight ภายในงาน พบกับ

1) วิทยากรบรรยายพิเศษโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

2) วิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย

3) การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation)

4) การบรรยายกึ่งสาธิต

5) การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster)

6) คลินิกวิชาการ

ติดตามรายละเอียดได้ที่

1) Website : http://wtr.ipst.ac.th/

2) Facebook: https://facebook.com/WTR.IPST/

3) E-mail : Secretary_WTR24@ipst.ac.th4) Tel: 02 3924021 ต่อ 2517

ขอบคุณข้อมูล : สสวท.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่