ลงทะเบียนอบรม เรื่อง เด็กพิเศษ : ครูจะทำอย่างไรเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ลงทะเบียนฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนอบรม เรื่อง เด็กพิเศษ : ครูจะทำอย่างไรเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ลงทะเบียนฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนอบรม เรื่อง เด็กพิเศษ : ครูจะทำอย่างไรเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ลงทะเบียนฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คุณครู และผู้ดูแลเด็ก
เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่1
เรื่อง เด็กพิเศษ : ครูจะทำอย่างไรเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ

งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่1 เรื่อง เด็กพิเศษ : ครูจะทำอย่างไรเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ

ลงทะเบียนอบรม เรื่อง เด็กพิเศษ : ครูจะทำอย่างไรเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ลงทะเบียนฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนอบรม เรื่อง เด็กพิเศษ : ครูจะทำอย่างไรเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ลงทะเบียนฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 2

ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
สนใจลงทะเบียนผ่าน Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/192
หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติมโทร 097-021-3737 Admin KIMMY

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่