เชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร โรงเรียนสวายวิทยาคาร 13 หลักสูตร
เชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร โรงเรียนสวายวิทยาคาร 13 หลักสูตร

เชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร โรงเรียนสวายวิทยาคาร 13 หลักสูตร

1.แบบทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย
https://forms.gle/kvnGqN4BnrY4rC6S6

2.แบบทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป
https://forms.gle/ib44SMxrGJpWGTBA7

3 แบบทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
https://forms.gle/175kaRDau1bjSMKX8

4 แบบทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
https://forms.gle/WUEYXJbniJjD7VTW6

5.แบบทดสอบความรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLXkoyLgKG0sCxopHg_OQLuHmkBi2_qEGnxV23mKgtrFnfPA/viewform

6.แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถรายวิชาคณิตศาสตร์
https://forms.gle/M32u8wwCPmdY7n6d7

7.แบบทดสอบประวัติศาสตร์ศิลป์
https://forms.gle/ecofqVWDgMbUgrm78

8.ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู จากกลุ่มบริหารงานวิชาการ
https://forms.gle/GxorSYpZm3TypsJa6

9 .แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
https://forms.gle/5VdYdYXLcwbzLoqV8

10.แบบทดสอบความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษ/การจัดการศึกษาเรียนร่วมเรียนรวม
https://docs.google.com/forms/d/17BqGyNKmj3w7v7MdpFKTm63d4g_gf0PeIN_N3KBxpq8/edit

11.แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน จากกลุ่มบริหารงานวิชาการ
https://forms.gle/8ti8FbLzDz7as2ik7

12.แบบทดสอบความรู้ความสามารถรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_jm99ECx1avzsG07q2HYMzoEboEWdh_lFIZapzQ-bdQWUkg/viewform

13.กลุ่มบริหารงานบุคคล แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูhttps://forms.gle/bXoXTTpxjZa9FzXJ6

รายละเอียดเพิ่มเติม : เพจโรงเรียนสวายวิทยาคาร

5 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่