เคาะแล้ว เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เป็นวันที่ 16-26 เม.ย. งดกองเชียร์
เคาะแล้ว เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เป็นวันที่ 16-26 เม.ย. งดกองเชียร์

เคาะแล้ว เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เป็นวันที่ 16-26 เม.ย. งดกองเชียร์ ทบ.สรุปเเล้ว กำหนดการเกณฑ์ทหาร ปี 2563 (ทั้งประเทศ)

ที่มา : เพจ Korat Next Step

จากสถานการณ์ การระบาด COVID-19 กระทรวงกลาโหม จะได้ออกประกาศเลื่อน วันเกณฑ์ทหารทั่วประเทศจาก จากเดิม 1-12 เม.ย. 63 เปลี่ยนเป็น 16 -26 เม.ย. 63

ทหารกองเกินที่จะสมัครทหารเกณฑ์ สมัครก่อน ได้เลือกผลัด เลือกเหล่าทัพ ก่อน ที่สัสดีอําเภอภูมิลําเนาทหาร ของตน สมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 1-9 เม.ย.63 หลังปลดประจําการ ได้คะแนนช่วย 5% ในการสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร

ทหารกองเกินที่จะเกณฑ์ทหารปี 63 ที่รับหมายเรียกฯ(แบบ สด.35) ไปแล้ว ให้นํามาแก้ไขวันเกณฑ์ทหารใหม่ ณ หน่วยสัสดีอําเภอภูมิลําเนาทหาร ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 15 เม.ย.63 เพื่อเป็นการลดความแออัดของสถานที่ตรวจเลือกทหาร

  1. สําหรับคนที่จะสมัครทหาร ให้มาสมัครได้ที่ สัสดีอําเภอภูมิลําเนาทหาร วันที่ 1-9 เม.ย.63 และจะได้รับการตรวจร่างกาย ในวันที่ 10 เม.ย.63 ในวันเกณฑ์ ทหารจริง จะได้ไม่ต้องมาอีก
  2. สําหรับคนผ่อนผัน ไม่ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกทหาร แต่ให้มาพบ สัสดีอําเภอ ภายหลังวันตรวจเลือกฯ เพื่อรับหมายเกณฑ์ปีต่อไป
  3. สําหรับคนผ่อนผัน ที่จะสละสิทธิ์ผ่อนผัน(ยกเลิกผ่อนผัน) เพื่อเข้ารับการ ตรวจเลือกฯ ให้มา แจ้งสละสิทธิ์ผ่อนผัน ที่ สัสดีอําเภอ ในวันที่ 25 มี.ค.-15 เม.ย.63 และต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกทหาร ด้วย
    4.ขอความร่วมมือ ญาติทหาร ไม่ควรมาในสถานที่ตรวจเลือกทหาร
เคาะแล้ว เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เป็นวันที่ 16-26 เม.ย. งดกองเชียร์ 4
เคาะแล้ว เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เป็นวันที่ 16-26 เม.ย. งดกองเชียร์ 5

ข้อมูลจาก : สด.จว.น.ม. | เพจ Korat Next Step (วันที่ 16 มีนาคม 2563)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่