ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ร่วมตอบ แบบรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทาง การประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การศึกษาปฐมวัย : https://bit.ly/3TEiczR
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : https://bit.ly/3yXZFon
การศึกษานอกระบบฯ : https://bit.ly/3Zb5wl4
อาชีวศึกษา : https://bit.ly/3FLCrG1

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

  1. ตรวจสอบรายชื่อ โดยค้นหา “ชื่อ” หรือ “นามสกุล”
  2. ตรวจสอบลำดับ ที่ปรากฏตรงกับ “ชื่อ-นามสกุล”
  3. เลือก “Folder” ในลำดับที่ต้องการดาวน์โหลด
  4. ดาวน์โหลดไฟล์ “เกียรติบัตร” ตามรายชื่อที่ปรากฏได้เลย

คู่มือแบบละเอียด : https://bit.ly/3BrjNkj

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ตอบแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ และมีรายชื่อปรากฏในแบบฟอร์ม เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ASDS@onesqa.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่