ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 "ระดับภูมิภาค" รวมจำนวน 432 ผลงาน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” รวมจำนวน 432 ผลงาน

ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”(One School One Innovation: OSOI)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายการพัฒนา และเพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม และได้ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี  2565 “ระดับภูมิภาค” แบ่งออกเป็นรางวัล 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง จำนวน 75 ผลงาน  ระดับเหรียญเงิน จำนวน 153 ผลงาน และระดับ เหรียญทองแดงจำนวน 204 ผลงาน รวมจำนวน 432 ผลงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทำเกียรติบัตรมอบให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล รวมถึงสถานศึกษาที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรรฯ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลและส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรรฯ  สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ดังนี้

          ระดับเหรียญทอง  ดาวน์โหลดได้ที่     https://bit.ly/gold165         

          ระดับเหรียญเงิน  ดาวน์โหลดได้ที่       https://bit.ly/silver165

          ระดับเหรียญทองแดง   ดาวน์โหลดได้ที่    https://bit.ly/bronze165

          ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรร   ดาวน์โหลดได้ที่     https://bit.ly/npass165  

หากพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งผ่านทางไลน์และเฟซบุ๊ก หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่