ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Storyboardthat วันที่ 18 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Storyboardthat วันที่ 18 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Storyboardthat วันที่ 18 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูต้นแบบ One Teacher ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (TechTalk)

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Storyboardthat วันที่ 18 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 3

โดยจัดอบรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

TECHTALK 2 เรื่อง Storyboardthat วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น.

อบรมการสร้างฉากเรื่องเล่าด้วย STORYBOARD THAT

เว็บไซต์สำหรับทำ Online Storyboard โดยมี Template ของตัวละครรวมทั้งสถานที่ต่างๆ ให้ได้เลือกใช้งาน นอกจากนี้ยัง Export ออกมาเป็นภาพ JPEG และ PDF สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเหมาะกับกลุ่มนักเรียนในทุกระดับ

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Storyboardthat วันที่ 18 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 4

**ลิ้ง Zoom ในการเข้าอบรมจะอยู่ภายในภาพประชาสัมพันธ์แต่ละภาพ

***หลังจบการอบรมแต่ละครั้ง จะได้รับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิคผ่านอีเมล์ทันที***

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/oneteachernorthern

ขอบคุณที่มา :: One Teacher Team (Northern)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่