ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Quizalize วันที่ 28 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Quizalize วันที่ 28 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Quizalize วันที่ 28 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูต้นแบบ One Teacher ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (TechTalk)

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Quizalize วันที่ 28 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 3

โดยจัดอบรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

TECHTALK 3 เรื่อง Quizalize วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 10:00-11:00 น.

อบรมการใช้เกมเพื่อการสอนในชั้นเรียน QUIZALIZE

ลงทะเบียน…ฟรี…ที่ลิ้งนี้ http://bit.ly/3FMLDsE

QUIZALIZE คือ เว็บไซด์ที่รวบรวมเกมการเรียนรู้ในรูปแบบต่งๆ เอาไว้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้สือกใช้ เด็กๆจะสามารถเส่นเกมตอบคำถามที่คุณครูเสือกมาให้หรือแม้แต่คุณครูจะสร้างเองก็ได้ เพื่อให้การสอบที่น่าเชื่อสนุกขึ้น และนักเรียนสนใจ ตั้งใจสนุกสนานกับการทำแบบทดสอบมากขึ้นกว่าเดิม

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Quizalize วันที่ 28 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Quizalize วันที่ 28 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 4

**ลิ้ง Zoom ในการเข้าอบรมจะอยู่ภายในภาพประชาสัมพันธ์แต่ละภาพ

***หลังจบการอบรมแต่ละครั้ง จะได้รับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิคผ่านอีเมล์ทันที***

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/oneteachernorthern

ขอบคุณที่มา :: One Teacher Team (Northern)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่