เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์
เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์

เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์

เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์ 8
เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์

รายละเอียดการอบรม สาระการเรียนรู้

20 มี.ค. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
22 มี.ค. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
23 มี.ค. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24 มี.ค. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 มี.ค. 66 กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 มี.ค. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 มี.ค. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
31 มี.ค. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์ 9
เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์ 10

ห้องอบรมสุขศึกษาและพลศึกษา

เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์ 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Meeting ID: 857 9859 4193
Passcode: 791544

ห้องอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์ 12

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Meeting ID: 863 5644 7267
Passcode: 659839

เกียรติบัตรฟรี!! อบรมโครงการ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สพม.เพชรบูรณ์ 13

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Meeting ID: 857 4334 9770

Passcode: 515702 

ขอบคุณที่มา :: สพม.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่