ด่วนอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ สํานักงานปลัด ศธ.
ด่วนอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ สํานักงานปลัด ศธ.

ด่วนอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ สํานักงานปลัด ศธ.

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญอบรมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Active Learning ผ่านระบบ Online ตลอดเดือนมิถุนายน 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ lc.moe.go.th

หลักสูตร

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพลิกโฉมการศึกษา : ประสบการณ์จริงของห้องเรียนและการบริหารโรงเรียน (ICT for Education Transformation : Classroom practice and School management experiences)
 • ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media Ability)
 • การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคล (Personal cyber security management)
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act)

เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการอบรม

 1. สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านช่องทาง https:/lc.moe.go.th
  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
 2. รับชมการอบรมผ่านระบบ Zoomจำนวน 1,000 คน และรับชมผ่านช่องทาง
  https://youtube.com/@BICTChannel
 3. เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร
  1) ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรม
  2) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
  3) ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผ่านร้อยละ 60
  4) ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
ด่วนอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ สํานักงานปลัด ศธ.

ขอบคุณที่มา :: One Teacher Team (Northern)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่