ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้รับผิดชอบโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติบัตรโดย สพป อุตรดิตถ์ เขต 1
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้รับผิดชอบโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติบัตรโดย สพป อุตรดิตถ์ เขต 1

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้รับผิดชอบโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติบัตรโดย สพป อุตรดิตถ์ เขต 1

เชิญชวนผู้บริหารและคณะครูที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้รับผิดชอบโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ผ่านระบบ Microsoft Team

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 08.30-16.30 น.

หัวข้อการอบรม

  • ข้อมูลพื้นฐานการใช้งานระบบ
  • การบริหารจัดการรายวิชา
  • การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • การออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.)
  • การตอบปัญหา และข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบ
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้รับผิดชอบโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติบัตรโดย สพป อุตรดิตถ์ เขต 1
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้รับผิดชอบโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติบัตรโดย สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 2

ช่องทางการอบรม : https://utdone.net/nited/team2.php

ผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม : ได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่