อบรมออนไลน์ และประเมินด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัล จากสพป.นครราชสีมา เขต 6
อบรมออนไลน์ และประเมินด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัล จากสพป.นครราชสีมา เขต 6

อบรมออนไลน์ และประเมินด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัล จากสพป.นครราชสีมา เขต 6

อบรมออนไลน์ และประเมินด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัล จากสพป.นครราชสีมา เขต 6 4
อบรมออนไลน์ และประเมินด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัล จากสพป.นครราชสีมา เขต 6 5
อบรมออนไลน์ และประเมินด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัล จากสพป.นครราชสีมา เขต 6 6

แบบประเมินด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ รวม 30 ข้อ ดังนี้

ด้านที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ 10 ข้อ
ด้านที่ 2 การใช้โปรแกรมประมวลผล 10 ข้อ
ด้านที่ 3 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 10 ข้อ
เกณฑ์การผ่านประเมิน ต้องได้คะแนนร้อยละ 70 % ขึ้นไป

กรณีผ่านการประเมิน ระบบจะส่งเกียรติบัตรให้ทางอีเมลทันที

เข้าอบรมออนไลน์ | เข้าทำแบบทดสอบ

14 ความคิดเห็น

  1. ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอบรมออนไลน์ และประเมินด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัลมากขึ้น

  2. จะเปิดให้ทำแบบทดสอบอีกเมื่อไรค่ะ เรียนข้อมูลใกล้จบแล้วค่ะ รอสอบ

  3. นางชุลีพร ศรีสร้อยพร้าว ทอสอบผ่านหลักสูตรแบบประเมินผลทักษะด้านการเข้าถึงดิจิทัล เมื่อ 19 เมษายน นี้ ขอเปลี่ยนแปลงส่งข้อมูลกลับตามข้างล่าง เพื่อขอรับเกียรติบัตรค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่