รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

รับสมัครโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ  SMT สสวท. เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
สามารถศึกษารายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3l6ZXl8   

เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ วันนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่ http://bit.ly/30tEk54 หรือสแกน QR Code

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน !

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. http://smt.ipst.ac.th

รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

คำชี้แจงการอบรมหลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และการเลือกใช้สื่อการสอน

1.1 หลักสูตรนี้แบ่งป็นกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม โรงเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม

1.2 ในระหว่างการอบรม มีการเช็กชื่อ 2 ครั้ง โดยไม่ระบุเวลาเช็กชื่อ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าอบรมตลอดจนจบการอบรม

1.3 ในระหว่างการอบรมจะมีช่วงพักเบรคให้ตามความเหมาะสม

คำชี้แจงการสมัครเข้าร่วมอบรม

2.1 ให้สิทธิ์โรงเรียนผู้สมัครตามลำดับการส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มนี้ โดยยึดตามเวลาที่กดปุ่มส่ง (Submit)

2.2 กรุณาตรวจสอบ วัน และ เวลา ที่จะอบรมให้ถี่ถ้วนก่อนสมัคร เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

2.3 ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม จะมี QR code และ Link เข้ากลุ่มไลน์ ขอให้ผู้ประสานงานโรงเรียนเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับแจ้งข่าวสารการอบรม หากไม่เข้ากลุ่มไลน์ ถือว่าสละสิทธิ์ในการอบรม

2.4 หลังจากกดปุ่มส่งแบบฟอร์ม ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ ท่านสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมงานเสวนา หัวข้อ การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation พร้อมรับใบประกาศนียบัตรฟรี!! โดยสภาการศึกษา วันที่25 มีนาคม 2564
บทความถัดไปเปิดช่องวิทยฐานะใหม่ ก่อน30 กันยายน 2566 เลือกเกณฑ์เดิมได้ นำร่องใช้ 177 ร.ร. 1 พฤษภาคม นี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่