รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

รับสมัครโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ  SMT สสวท. เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
สามารถศึกษารายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3l6ZXl8   

เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ วันนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่ http://bit.ly/30tEk54 หรือสแกน QR Code

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน !

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. http://smt.ipst.ac.th

รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

คำชี้แจงการอบรมหลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และการเลือกใช้สื่อการสอน

1.1 หลักสูตรนี้แบ่งป็นกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม โรงเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม

1.2 ในระหว่างการอบรม มีการเช็กชื่อ 2 ครั้ง โดยไม่ระบุเวลาเช็กชื่อ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าอบรมตลอดจนจบการอบรม

1.3 ในระหว่างการอบรมจะมีช่วงพักเบรคให้ตามความเหมาะสม

คำชี้แจงการสมัครเข้าร่วมอบรม

2.1 ให้สิทธิ์โรงเรียนผู้สมัครตามลำดับการส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มนี้ โดยยึดตามเวลาที่กดปุ่มส่ง (Submit)

2.2 กรุณาตรวจสอบ วัน และ เวลา ที่จะอบรมให้ถี่ถ้วนก่อนสมัคร เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

2.3 ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม จะมี QR code และ Link เข้ากลุ่มไลน์ ขอให้ผู้ประสานงานโรงเรียนเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับแจ้งข่าวสารการอบรม หากไม่เข้ากลุ่มไลน์ ถือว่าสละสิทธิ์ในการอบรม

2.4 หลังจากกดปุ่มส่งแบบฟอร์ม ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ ท่านสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่