อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ อบรมจบดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดย สพป.สระแก้วเขต 2
อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ อบรมจบดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดย สพป.สระแก้วเขต 2

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ อบรมจบดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดย สพป.สระแก้วเขต 2

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
     2. เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการงานเอกสาร จัดรูปแบบข้อความ แทรกวัตถุลงในเอกสารได้
     3. เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถตั้งค่าการพิมพ์ และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสารได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา

        โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor Program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อาทิเช่น จดหมาย บันทึกข้อความ ใบปะหน้า แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ทั้งหมด

        ในปัจจุบัน คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมประมวลผลคำ ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา คุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของโปรแกรมประมวลผลคำรุ่นใหม่ จะประกอบด้วยเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ เครื่องมือช่วยในการแก้ไขข้อมูล การควบคุมการ แสดงตัวอักษรและการจัดรูปแบบหน้าเอกสาร การทำจดหมายเวียนและจ่าหน้าซองจดหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
        ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

ผู้จัดทำหลักสูตร  :  สพป.สระแก้ว เขต 2

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน 
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล

Download –> คู่มือการใช้งาน 

Video –> การใช้งานระบบ (สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร)
เพื่อให้การใช้งานไม่มีข้อผิดพลาดผู้เข้าอบรมควรใช้ Browser Google Chrome 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ อบรมจบดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดย สพป.สระแก้วเขต 2
อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ อบรมจบดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดย สพป.สระแก้วเขต 2

เข้าอบรมออนไลน์คลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แจกฟรี!!! ไฟล์ตัวอย่าง รายงานเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค. 64) ไฟล์​เวิร์ด แก้ไขได้ ฉบับล่าสุดของครูสายบัว​
บทความถัดไปดาวน์โหลดเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายและความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบการออนไลน์ต้องรู้ วันที่ 10 กันายายน 64 เวลา 09.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สอศ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่