อบรมออนไลน์ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนด้วย Canva ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนด้วย Canva ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอดคล้องนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 5 สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และข้อ 6 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนด้วย Canva ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนด้วย Canva ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 4

ร่วมทำแบบทดสอบเพื่อขอรับเกียรติบัตร
ช่องทางการรับชม
https://www.facebook.com/sisaket3 และ
https://www.youtube.com/@SSKChannel-jm5cx

ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ ให้เวลาสำหรับรับชมย้อนหลังได้ร่วมทำแบบทดสอบ ระบบปิดการทำแบบทดสอบ วันที่ 11 เมษายน 67 เวลา 12.00 น. ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการอบรม https://padlet.com/ssk3obeccontent/canva

รายละเอียดเพิ่มเติม : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่