อบรมออนไลน์ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3

โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมรูปแบบ On Website ด้วยระบบอบรมออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง *** ศึกษาเอกสารหลักสูตรฯ ทั้งหมด ก่อนทำแบบทดสอบ ***

กรุณาศึกษาเนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบ https://sites.google.com/ovec.moe.go.th/2566onwebsite-loei3/3หลกสตรเศรษฐกจพอเพยง?authuser=0

อบรมออนไลน์ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3
อบรมออนไลน์ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3 4

*** ลิงค์ระบบสืบค้นเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรอบรมรูปแบบ On Website 2566***

เมื่อผ่านการทดสอบสามารถตรวจสอบคะแนน และโหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ขอบคุณที่มา : สพป.เลย เขต 3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่