รีบอบรมก่อนระบบปิด‼️ อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดย กสศ.
รีบอบรมก่อนระบบปิด‼️ อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับเกียรติบัตรฟรี โดย กสศ.

รีบอบรมก่อนระบบปิด‼️ อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย กสศ.

ครูอาชีพเชิญชวนคุณครูร่วมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรที่ครูประจำชั้นต้องมี ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 8 บทเรียน โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งต่อความช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรีจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

รีบอบรมก่อนระบบปิด‼️ อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย กสศ.
รีบอบรมก่อนระบบปิด‼️ อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย กสศ. 5
รีบอบรมก่อนระบบปิด‼️ อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย กสศ. 6

ตัวอย่างเกียรติบัตร

รีบอบรมก่อนระบบปิด‼️ อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย กสศ.

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูคัดกรองหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การดูข้อมูลทะเบียนนักเรียน 3) การเปิดบัญชีและแก้ไขข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่า 4) การเปิดบัญชีและคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่ 5) การจัดทำแบบฟอร์มนักเรียนยากจน 6) การดูรายงาน 7) การบันทึกเช็คชื่อการมาเรียนและน้ำหนักส่วนสูง

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

การอบรมระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ครูคัดกรองและครูประจำชั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลการคัดกรองของนักเรียนทุนเสมอภาค เช่น การคัดกรอง การเช็คชื่อ น้ำหนักส่วนสูง การเปิดบัญชีพร้อมเพย์ ฯลฯ ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

รีบอบรมก่อนระบบปิด‼️ อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย กสศ. 7

ขอบคุณที่มา :: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา | กสศ. (eef.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่