หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565

599
0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ “การอบรมออนไลน์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” จัดอบรมโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหาร/การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างแท้จริง

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาธิบาลต่อต้านการทุจริต”

2) หลักสูตร “อบรมเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต”

3) หลักสูตร “บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต”

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 9
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 10
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 11

วิธีการอบรม

1 เข้าอบรมที่เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th) คลิกที่แบนเนอร์ หลักสูตรอบรม มี 3 หลักสูตรคือ 1) หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาธิบาลต่อต้านการทุจริต” 2) หลักสูตร “อบรมเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” และ 3) หลักสูตร “บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต”

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 12

2. ในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม” หากเคยลงทะเบียนแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ”

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 13

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนอบรม

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 14

4 เมื่อลงทะเบียนสำเร็จให้ คลิกเข้าสู่ระบบอบรม โดย ชื่อเข้าระบบคือ เลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน คือ อีเมลที่ใช้สมัคร

5. เข้าเรียนในแต่ละหน่วยให้ครบ จากนั้นทำแบบทดสอบหลังอบรมเพื่อรับเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 15

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ อบรมจบรับเกียรติบัตรทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 16

ลงทะเบียนอบรมคลิกที่นี่

ผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครและเข้ารับการอบรมได้ ผ่านทางแบนเนอร์ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th) ได้ตั้งแต่บัดนี้่จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ คลิกเพื่อ Download คู่มือและขั้นตอนการเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่