อบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 รับเกียรติบัตรฟรี 16 ชั่วโมง สมัครอบรมได้ถึง 15 พฤษภาคม 2565
อบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 รับเกียรติบัตรฟรี 16 ชั่วโมง สมัครอบรมได้ถึง 15 พฤษภาคม 2565

อบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 รับเกียรติบัตรฟรี 16 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ สสวท. สมัครอบรมได้ถึง 15 พฤษภาคม 2565

สสวท. ขอเชิญครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมออนไลน์ฟรี “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus)” รุ่นที่ 3 

เลือกอบรมได้ 3 หลักสูตร 

 • การเขียนโปรแกรม Scratch 
 • การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
 • วิทยาการข้อมูล (Data Science) 

***หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว*** 

สมัครและอบรมได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th

อบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 รับเกียรติบัตรฟรี 16 ชั่วโมง สมัครอบรมได้ถึง 15 พฤษภาคม 2565
อบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 รับเกียรติบัตรฟรี 16 ชั่วโมง สมัครอบรมได้ถึง 15 พฤษภาคม 2565

เกี่ยวกับหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch ตามโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ สร้างโปรเจ็กต์ Scratch ที่หลากหลาย เช่น เกม แบบจำลอง ดนตรี ศิลปะ ผ่านการวิเคราะห์งานก่อนลงมือเขียนโปรแกรม

เนื้อหาประกอบด้วย 

 1. บทนำ Scratch : ทบทวนความรู้การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น ผ่านโครงสร้างโปรแกรมแบบลำดับ วนซ้ำ เงื่อนไข ตัวแปร
 2. Chicken run : เกมแข่งขันตอบคำถาม
 3. Bee and Bear : เกมหมีกินผึ้ง
 4. Lunar Phase : สร้างแบบจำลองการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
 5. ศิลปะพิกเซล : โปรเจ็กต์สร้างงานศิลปะ Scratch
 6. Local music band : เล่นดนตรีผ่านวิดีโอ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม Scratch และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จำนวนชั่วโมงเรียน

16 ชั่วโมง

เกณฑ์ผ่านการอบรม

มีคะแนนแบบฝึกหัดและคะแนนแบบทดสอบสรุปความรู้รวมกันไม่ต่ำกว่า 80% 
หมายเหตุ: แบบฝึกหัดแต่ละเรื่องทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และแบบทดสอบสรุปความรู้ทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นครูผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์ที่สนใจ ในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T แล้ว
 2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และทำแบบทดสอบนี้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

คุณครูที่พลาดอบรมรุ่น 1 และ รุ่น 2 อย่ารีรอ รีบสมัครด่วน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 รับเกียรติบัตรฟรี 16 ชั่วโมง สมัครอบรมได้ถึง 15 พฤษภาคม 2565
อบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 รับเกียรติบัตรฟรี 16 ชั่วโมง สมัครอบรมได้ถึง 15 พฤษภาคม 2565

อบรมออนไลน์คลิกที่นี่

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/oho.ipst

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่