สควค.เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ การเขียนบทความวิจัย จำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มค – 10 กพ 2566
สควค.เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ การเขียนบทความวิจัย จำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มค – 10 กพ 2566

สควท.เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ การเขียนบทความวิจัย จำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มค – 10 กพ 2566

การจัด workshop ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือวารสารออนไลน์ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   ทางสมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะจัด workshop ออนไลน์ให้กับครูผู้ที่สนใจจำนวนไม่เกิน 30 ท่านในช่วงเวลา เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2566 โดยจะแบ่งเป็น 3 ครั้งคือ

  • อบรมครั้งที่ 1       12 กพ 2566
  • อบรมครั้งที่ 2         5 มีค 2566
  • อบรมครั้งที่ 3       26 มีค 2566
สควท.เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ การเขียนบทความวิจัย จำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มค – 10 กพ 2566
สควท.เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ การเขียนบทความวิจัย จำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มค – 10 กพ 2566 2

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องมีงานวิจัยที่เขียนแล้วส่งมาประกอบ โดยจัดส่งไปที่ smtat.journal@gmail.com

การรับสมัคร :   รับจำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มค – 10 กพ 2566

  • สมัครประเภทบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนจำนวนเงิน 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
  • สมัครประเภทสมาชิกสมาคม ค่าลงทะเบียนจำนวนเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

การชำระเงินค่าลงทะเบียน : ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 017-2-47632-7 ชื่อบัญชี สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางอีเมล smtat@ipst.ac.th โดยเร็วที่สุด

สมัครได้ที่ : http://bit.ly/3Xsgkev

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ :: http://smtat.org/news/1153/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่