อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์"ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ด้วย Google Sites ส่งชิ้นงาน รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์”ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ด้วย Google Sites ส่งชิ้นงาน รับเกียรติบัตรทันที

ห้องเรียนออนไลน์ ศน. ไพรวัลย์ วันทนา ได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดคุณครู และบุคลากรการศึกษา ตลอดผู้สนใจอื่นๆ ให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการพัฒนางานในหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด…            หลักสูตรแรกที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาได้แก่ หลักสูตร “ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ครูสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยมีเงื่อนไข ว่า… อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งก็เป็นโจทย์ต่อไปว่า โรงเรียนหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ควรบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ในระบบออนไลน์ได้           

เงื่อนไขในการผ่านหลักสูตรนี้ ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบหลังเรียนร้อยละ 60 เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ห้องเรียนออนไลน์ และมีการนำส่งชิ้นงานตามที่กำหนด 

อบรมออนไลน์"ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ด้วย Google Sites ส่งชิ้นงาน รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออนไลน์"ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ด้วย Google Sites ส่งชิ้นงาน รับเกียรติบัตรทันที 3

สมัครสมาชิก => ศึกษาเนื้อหา => ส่งงาน => ทำแบบทดสอบ => รับวุฒิบัตร

เข้าอบรมคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์"ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ด้วย Google Sites ส่งชิ้นงาน รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออนไลน์"ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ด้วย Google Sites ส่งชิ้นงาน รับเกียรติบัตรทันที 4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่