สสวท.เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา ผ่าน Zoom อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สสวท.เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา ผ่าน Zoom อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา ผ่าน Zoom อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สสวท.ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา ผ่าน Zoom อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา ผ่าน Zoom อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นครูที่มีความพร้อมที่จะอบรมได้ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 โดยไม่สละสิทธิ์ภายหลัง 
2. เป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม python

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 10 สิงหาคม ทางเพจนี้ โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับอีเมลแจ้งด้วย
อบรมวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564
อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

คำชี้แจง

การอบรมมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ที่มีความพร้อมสามารถที่จะอบรมได้ โดยไม่สละสิทธิ์ภายหลัง
2. การอบรมนี้สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม python
3. การอบรมจะจัดผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
4. เป็นการอบรมฟรี โดยไม่มีค่าลงทะเบียน (แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าอบรม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าอบรมครั้งต่อ ๆ ไป)
5. ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มนี้
6. สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2564 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม

>>สมัครอบรมคลิกที่นี่<<

ขอบคุณที่มา : สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่