อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.

อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.

พว.ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณครูระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด รุ่นที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง

จิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2
ระดับปฐมวัย
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น.

อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. 5

Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006391

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก GPAS 5 Steps และสร้าง เครื่องมือวัดประเมินผลที่มุ่งสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยยึดตัวชี้วัดระหว่างทาง-ปลายทาง
ระดับประถมศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. 6

Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006390

การให้คำปรึกษาด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อการดูแลเด็ก
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. 7

Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006406

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก GPAS 5 Steps และสร้าง เครื่องมือวัดประเมินผลที่มุ่งสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยยึดตัวชี้วัดระหว่างทาง-ปลายทาง
ระดับมัธยมศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรฟรี จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. 8


Link :https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006407

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iadth.com สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2243-8000 ต่อ 6301, 5402, 5403

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่