ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Classdojo วันที่ 31 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Classdojo วันที่ 31 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Classdojo วันที่ 31 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูต้นแบบ One Teacher ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (TechTalk)

โดยจัดอบรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

TECHTALK 4 เรื่อง Classdojo วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น.

อบรมการบริหารจัดการห้องเรียนด้วย CLASSDOJO

คลาสโดโจ เป็นแอผพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพวิธีการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการผสมผสานวิธีการสอนแล:วิธีการประเมินที่หลายหลายรวมถึงยังสามารถเพิ่มผู้มีส่วนร่วมได้มากมาย และยังสามารถใช้บนอุปกรณ์ต่างๆได้ทุกชนิด

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Classdojo วันที่ 31 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Classdojo วันที่ 31 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 3

**ลิ้ง Zoom ในการเข้าอบรมจะอยู่ภายในภาพประชาสัมพันธ์แต่ละภาพ

TECHTALK 4 เรื่อง Classdojo วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น. http://bit.ly/3vdGeWW

***หลังจบการอบรมแต่ละครั้ง จะได้รับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิคผ่านอีเมล์ทันที***

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/oneteachernorthern

ขอบคุณที่มา :: One Teacher Team (Northern)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่