สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง แรงพยุงของของเหลว สำหรับครูระดับประถมและ ม.ต้น ที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ (รุ่นที่ 2) ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้
สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง แรงพยุงของของเหลว สำหรับครูระดับประถมและ ม.ต้น ที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ (รุ่นที่ 2) ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง แรงพยุงของของเหลว สำหรับครูระดับประถมและ ม.ต้น ที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ (รุ่นที่ 2) ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

ปิดเทอมแล้ว!! สสวท. ชวนคุณครูมา up skill & re skill กับการอบรมออนไลน์เรื่อง “แรงพยุง” สำหรับครูระดับประถมและ ม.ต้น ที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ (รุ่นที่ 2) มีสองคอร์สให้เลือกเรียนตามความเหมาะสม

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง แรงพยุงของของเหลว สำหรับครูระดับประถมและ ม.ต้น ที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ (รุ่นที่ 2) ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ 3

ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดคลาดเคลื่อน ขอบเขตแนวคิด และแผนผังเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งเนื้อหาและขอบเขตการสอน และได้สะท้อนการเรียนรู้จากการประเมินตนเอง

จำนวนชั่วโมงเรียน

12 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม

ประเมินจากการทำแบบทดสอบหลังบทเรียน รวม 17 ข้อ โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงจะผ่านการอบรม

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง แรงพยุง สำหรับครูระดับประถมและ ม.ต้น ที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ (รุ่นที่ 2) ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้
สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง แรงพยุงของของเหลว สำหรับครูระดับประถมและ ม.ต้น ที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์ (รุ่นที่ 2) ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ 4

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ >> https://teacherpd.ipst.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล >> skumm@ipst.ac.th หรือ nicha@ipst.ac.th Facebook IPST Thailand

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ รับสมัครเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 รับจำนวนจำกัด 3,000 คน
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผ่าน 80% ขึ้นไปคุณจะได้รับเกียรติบัตรในอีเมล์ โดย สพป.พิจิตร เขต 2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่